Soda och Bonda

Soda är en hund som ser ut som en hund och känner sig som en hund. Bonda är en katt som ser ut som en katt och känner sig… som en hund! Alltid när de leker vill Bonda bete sig som en hund. Soda tycker att Bonda är dum. En katt ska ju vara en […]