Om oss

Bananteatern skapar innovativ och nytänkande scenkonst för barn och unga.

Vi spelar på vår hemmascen Sprakateatern, och uppsökande både inom hela Sverige och internationellt.

Den generation som växer upp idag står inför både utmaningar och möjligheter som ingen tidigare generation gjort. De teaterformer som idag finns, skapades inte för att hantera de frågeställningar som framtiden kommer att präglas av. Därför arbetar vi experimentellt, för att hitta nya uttryck och arbetsformer som kan inkludera de perspektiv och möta de frågeställningar som dagens teaterformer inte förmår härbärgera.

Vi arbetar med ett globelt perspektiv och låter oss inspireras av aktörer från hedla världen, och vi söker nå utomlands för att inspirerade och sprida det som en gång blev känt som svensk barnteater – där barnets perspektiv står i centrum.

Bananteatern vill utmana allmänhetens uppfattning av vad fri teater kan göra. Därför satsar vi på bredd i våra produktioner.

Vi gör bl.a. nyskriven och klassisk dramatik, komedi, tragedi, fars, dagisteater, teater för låg-och mellanstadiet, teater för högstadiet, krogshow, dramatiserade stadsvandringar, caféteater och såväl lokala som internationella samarbeten. Den handling det innebär att tillåta sig att med ett teatralt språk föra fram sitt budskap gör teatern i sig till en maktdemonstration. Det kan aldrig vara bra för demokratin att låsa in teater på institutioner. Därför vill vi med vår teater stärka demokratin genom att hitta nya spelplatser, och på så vis påtala att teater är folkets egendom, inte institutionens. Caféer, parker, gator, historiska platser, liksom skolor, dagis, fritidsgårdar är ofta vår spelplats.

Det är också vår fulla övertygelse att Uppsala behöver en ny scen för fri teater, och vi vill genom att spela ”överallt” påtala detta behov för såväl allmänheten som för politiker.