Bananteatern har en väl utvecklad verksamhet inom Skapande Skola, med flera olika ingångar till workshops i anslutning till våra olika föreställningar.

Vi har gett hundratals workshops för hela åldersspannet från 6 till 15 år.

Oftast ser upplägget ut så att vi besöker skolan med en föreställning, för att sedan följa upp med drama-workshops utifrån föreställningens tema.

Vi skräddarsyr också lösningar utifrån skolornas önskemål!