Nu finns det ett material med diskussionsfrågor som de lärare som ser Popo&Grodkungen med sina klasser kan ta med till klassrummet! Gå in på Popo&Grodkungen under fliken Produktioner!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *