När allt blir som vi vill

I samarbete med Barnombudet i Uppsala län erbjuder vi ett koncept med klassrumsföreställning och workshop. Klassrumsföreställningen När allt blev som jag ville handlar om sociala spelregler, hierarkier och de där gråzonerna som uppstår när man inte riktigt vet om kompisarna skrattar med en eller åt en. Workshopen utforskar, på ett lekfullt sät, hur vi tillsammans skapar de sociala spelregler som gäller i klassen, i gruppen, i kompisgängent. Och hur vi kan skapa regler som hjälper oss alla att trivas.

Upplägget är en halvdag, där vi inleder med förestlläning i klassrummet. Föreställningen följs av ett ca 25 minuters samtal med Barnombudet i Uppsala län. Därefter får eleverna rast, och sedan följer en 40 minuters dramaworkshop.