Här och nu

Clownen är alltid här och nu. Lyssnar på allt, tar sig tid att landa i ögonblicket. Möter alla på samma sätt. Intresserar sig för allting. Tittar, lysssnar, känner, upplever.

I den här workshopen inspireras vi av enkla clownövningar för att hitta glädjen i att lyssna på oss själva och att lyssna på andra.

Worskhopen är mycket anpassningsbar efter olika elevers olika behov och förmågor. Workshopen ges med fördel som uppföljning på föreställningen Inte farligt, Clownen Didi.