Möten genom skratt

Det är okej att vara sig själv, det är okej att göra fel, det är okej att misslyckas!

När vi skapar en tillåtande atmosfär, så upptäcker vi att vi kan vara oss själva, och skratta inte åt varandra men med varandra. Det stärker vår nyfikenhet, vårt självförtroende och vårt mod.

En lekfull dramaworkshop där vi upptäcker glädjen i att mötas i skrattet. Dramaövningar inspirerade av clown, där det genuina lyssnandet och accepterandet av sig självoch andra står i fokus.

Kan ges som enskild workshop, eller i samband med någon av våra clownföreställningar.

Alla övningar bygger på ordlös kommunikation och kan lekas tillsammans även om man inte har ett gemensamt talat språk. Björn Dahlman har erfarenhet av att leda dessa övningar från hundratals workshops – både i skolor i Sverige, men också för barn i flyktingläger, på barnhem och från sina resor med Clowner utan gränser.