Sagolekar

När vi berättar sagor för varandra, stimulerar vi vår fantasi. Vi stärker vår koncentration, vårt lyssnande och vår inlevelseförmåga. Och när vi dessutom hittar på våra egna sagor, börjar vi höra vår egen röst och lär oss att uttrycka vilka vi är!

När Bananteatern jobbar med sagoberättande, gör vi det utan papper och penna. Tillsammans leker vi fram sagorna i olika övningar fyllda med upptäckarlust och nyfikenhet.

Konceptet kan göras som alltifrån en enskild workshop där vi upptäcker olika verktyg för att leka fdram sagor, till längre projekt där vi också repeterar in förestlälningar med sagorna vi leker fram tillsammans.

Porjektet kan med fördel inledas med att vi framför vår berättarföreställning Kungen är naken!

För pris, begär offert!