Att skapa ett monster

I anslutning till vår föreställning Frankenstein – Att skapa ett monster, ger vi en spännande och tankeväckande dramaworkshop där i undersöker hur vi tilldelar varandra roller. Mellan kompisar, i grupper och i samhället i stort. Upplägget är att klassen först ser föreställningen på Sprakateatern i centrala Uppsala, och att skådespelaren därefter besöker klassen i skolan. […]