Bananteatern arbetar just nu med ett Läsa högt!-projekt inom Skapande Skola. På Bergaskolan, Uppsävjaskolan, Gåvsta Skola och Järlåsa skola ger vi workshops i att släppa fantasin fri, bejaka sig själv och andra, att våga stå inför folk och att skapa en trygg och kreativ miljö i klassrummet, som ett första steg mot högläsning.

Projektet kommer att avslutas med en stor final på Reginateatern 9 december.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *