Bananteatern medverkar på PLEJ-festivalen i Uppsala!

Den 12 april spelar vi Den gamla goda tiden – 102 år efter Gustaf Fröding på Reginateatern, och den 14 april spelar vi Popo och Grodkungen, vår clownföreställning för barn från 3 år, på Teater Blanca. Varmt välkomna!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *