Här och nu

Clownen är alltid här och nu. Lyssnar på allt, tar sig tid att landa i ögonblicket. Möter alla på samma sätt. Intresserar sig för allting. Tittar, lysssnar, känner, upplever. I den här workshopen inspireras vi av enkla clownövningar för att hitta glädjen i att lyssna på oss själva och att lyssna på andra. Worskhopen är […]